top of page

Plocha

Přírodní rezervace Castle Mountain

Przechwytywanie_w_trybie_pełnoekranowym_

Rozloha rezervace pokrývá 21 ha lesa na náhorní plošině a na východních svazích kopce  Góra Zamkowa , tyčící se do výšky 360 m nad mořem, na západním břehu  řeka  Bobr .

Stojan na strom  Většina rezervace je v zemi velmi vzácná a v Evropě ohrožená  přirozené prostředí

ruiny

kající kříže

Przechwytywanie_w_trybie_pełnoekranowym_

Vznik hradu ve 2. polovině 12. století. Podle jiné teorie byla tvrz postavena knížetem sídlícím zde po roce 1201  Henryk vousatý

Pokání kříže jsou monolitické, jednoduché a hrubé formy kamenného kříže, které vztyčují zabijáci na místě vraždy.

Przechwytywanie_w_trybie_pełnoekranowym_
bottom of page