top of page

STANOVENÍ TÁBORU

§ 1.1  Den v kempu začíná ve 12:00  a trvá do 12  další den.

2. Zákaz vycházení platí od 2200 hodin 600 druhý den.

3. Osoby, které nejsou v kempu registrovány, se mohou v jeho areálu ubytovat od od 8:00 do 22.00 po předchozím oznámení této skutečnosti na recepci kempu.

4. Kemp může odmítnout přijetí hosta, který při předchozím pobytu hrubě porušil pravidla kempu, čímž způsobil škodu na majetku kempu, hostům, nebo škodu hostovi, zaměstnanci kempu nebo dalším osobám ubytovaným v kempu, popř.  jinak rušily klidný pobyt hostů nebo chod zařízení.

§ 2.1  Kemp zaručuje turistům používání zařízení standardu kompatibilního s kategorií, kterou mají. V případě výhrad ohledně kvality služeb je turista žádán, aby je co nejdříve nahlásil na recepci.

2. Kemp poskytuje:

a.podmínky pro úplný a ničím nerušený odpočinek hosta,

bezpečnost pobytu včetně zabezpečení uchování informací o turistickém tajemství, c. profesionální a zdvořilá obsluha v rozsahu poskytovaných služeb, d. technicky zdatná obsluha: v případě závad, které nelze odstranit, se kemp bude snažit o nápravu problém v rámci možností  nebo jinak zmírnit nepříjemnosti.  

§3. 1. Turista je finančně odpovědný za jakékoli poškození nebo zničení zařízení a technických zařízení kempu způsobené jeho vinou a vinou osob, které ho navštíví.

2. Z důvodu požární bezpečnosti je zakázáno používat jakákoli zařízení, která mohou způsobit požár na tábořišti.  

§4. 1. Camping neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí přinesených osobami využívajícími jeho služeb v rozsahu uvedeném v ustanovení občanského zákoníku, pokud se strany nedohodly jinak.

2. Poškození by měl turista ihned po jeho zjištění oznámit recepci kempu.

3. Camping zajišťuje bezpečné uložení odložených cenností.

4. Kemp neručí za cennosti, které nebyly odloženy, zanechané v karavanech, kempových autobusech, stanech.

§ 5.1 Domácí mazlíčci mohou v kempu pobývat za předpokladu, že opatrovník má platný očkovací průkaz a v případě psů - náhubek a vodítko.

2. V kempu nejsou povoleny žádné komerční aktivity

  bez předchozího souhlasu. 

Vodácké výlety Camping Dolina Bóbr

bottom of page